Werkervaring

Werkervaring

Onze ervaring is dat veel migranten zich soms niet goed begrepen voelen door hulpverleningsorganisaties vanwege taal- en cultuurverschillen. Daarnaast uiten zij zich vaak anders en kunnen zij gesloten zijn naar hulpverleners. Wij zien dat wij hierin van toegevoegde waarde kunnen zijn. Wij zijn bekend met de schaamtecultuur die vaak voorkomt en de andere manier van (indirect) communiceren.

Tijdens mijn loopbaan heb ik onder andere ervaring opgedaan in:

  • Ambulante begeleiding van cliënten
  • Werken met mensen met verschillende nationaliteiten (o.a. vanuit Syrië, Afghanistan, Eritrea, Nigeria, Iran, Irak, Turkije en Marokko)
  • Signaleren van problemen en doorsturen naar gespecialiseerde hulp
  • Contacten onderhouden over uiteenlopende problematiek met externe organisaties zoals de GGD, het buurtteam, Centrum 45, vluchtelingenwerk, de crisisdienst, jeugdzorg, Veilig Thuis en andere organisaties in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Voorlichting geven over de Nederlandse samenleving
  • Zorgen voor dagstructuur (o.a. dagbesteding en werk)
  • Hulp bij opvoeding, school/opleiding