Cultuur sensitieve begeleiding van vluchtelingen en migranten

Welkom

خوش آمدی

Hoş geldin

مرحباً

ښه راغلاست

Daadkrachtig en betrokken

Over Interculturele Hulpverlening

Interculturele Hulpverlening staat voor: kwalitatief goede zorg, laagdrempeligheid en korte lijnen. Wij zijn geduldig en ook doortastend, respectvol naar iedereen ongeacht herkomst, geloofsovertuiging of geaardheid.

Cultuur sensitieve begeleiding

bekend met wij-cultuur, omgangsvormen, indirecte en impliciete communicatie

Expertise en kwaliteit

psycholoog, SKJ-registratie, ervaringsdeskundigen,
HKZ-gecertificeerd

Talen

Farsi/Dari (Perzisch), Pashto, Arabisch, Turks, Berbers en Engels

Kennis

over procedures en instanties waarmee vluchtelingen te maken krijgen

{

Wij zien vluchtelingen en migranten als veerkrachtige mensen die door omstandigheden tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Met een steuntje in de rug en een open blik van hun medemens kunnen ze hun leven in Nederland opbouwen.