Home

Gespecialiseerd in ambulante hulpverlening van migranten

Interculturele Hulpverlening

Interculturele Hulpverlening is opgericht door Ahmed Ahmadi en Betty Ahmadi-van den Berg.

Mijn naam is Ahmed Ahmadi en ik ben Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Tijdens mijn werk heb ik met meer dan 20.000 vluchtelingen gewerkt, zowel met minderjarige asielzoekers als met gezinnen. Dit heb ik gedaan als woonbegeleider, jongerenmentor en als ambulant begeleider.

Daarnaast ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van migratie. Ik ben zelf als minderjarige asielzoeker vanuit Afghanistan naar Nederland gekomen en kan door mijn achtergrond van toegevoegde waarde zijn voor migranten. Bovendien spreek ik naast Nederlands en Engels ook Farsi/Dari en Pashto (Afghaans). Ik ben verantwoordelijk voor het grootste deel van de ambulante begeleiding van migranten.

Mijn naam is Betty Ahmadi-van den Berg en ik ben psycholoog (Master Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht). Vanuit mijn achtergrond ben ik bekend met zowel de Nederlandse cultuur als Midden-Oosterse culturen.

Ik geef o.a. advies op het gebied van psychische stoornissen en denk mee bij het opstellen van behandelingsplannen. Indien nodig voer ik een deel van de begeleiding van migranten uit, bijvoorbeeld als er een vrouwelijke begeleider nodig is.

Ik waarborg de kwaliteit van de hulpverlening door middel van supervisie en evaluatie en monitor complexe casussen. Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk voor het beleid en zorg ik dat we blijven voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving.

Interculturele Hulpverlening staat voor: kwalitatief goede zorg, laagdrempeligheid en korte lijnen. Wij zijn geduldig en ook doortastend, respectvol naar iedereen ongeacht herkomst, geloofsovertuiging of geaardheid.

Diensten

Interculturele Hulpverlening biedt hulp aan migranten via pgb- en Wmo-indicatie voor onder andere klachten in het psychisch, lichamelijk en sociaal functioneren, en bij praktische zaken.

Missie

“Interculturele Hulpverlening wil een leidende rol op zich nemen en expert zijn op het gebied van cultuur sensitieve (ambulante) begeleiding van migranten in de regio. Bij de uitvoering hiervan streven we steeds naar verbetering en willen we door cliënten, externe organisaties en medewerkers als eerlijk, transparant en servicegericht worden gezien.”

Visie

“Interculturele Hulpverlening heeft brede kennis over het begeleiden van migranten met verschillende nationaliteiten en streeft ernaar zichzelf steeds te verbeteren in de zorgverlening. Wij willen cultuurverschillen niet problematiseren, maar bruggen slaan tussen verschillende culturen door mensen samen te brengen. Persoonlijke aandacht voor cliënt staat centraal. De regie wordt bij cliënt gelegd en er wordt uitgegaan van de eigen kracht, waarbij het doel is om te kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij.”