Integratie en participatie

Home 5 Hulp bij 5 Integratie en participatie

Hulp bij integratie en participatie

Soms zijn er vanwege bijvoorbeeld achterliggende problematiek moeilijkheden rondom integratie en participatie.

Wij bieden hulp door samen met de cliënt op zoek te gaan naar een oplossing. Bijvoorbeeld het ondernemen van activiteiten met anderen, op zoek naar geschikte taalles, uitleg over Nederlandse normen en waarden of het versterken van sociale vaardigheden.

De insteek is dat er niet alleen binnen de eigen (culturele) kring contact gemaakt wordt, maar ook juist daarbuiten om integratie en participatie te bevorderen.

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding