Kennis en expertise

Home 5 Over ons 5 Kennis en expertise

Over onze kennis en expertise

Wij zijn gespecialiseerd in cultuur sensitieve begeleiding van migranten en vluchtelingen. Binnen ons team is de volgende kennis en expertise aanwezig:

  • Er wordt cultuur sensitieve begeleiding geboden in o.a. Farsi, Dari (Perzisch), Pashto, Arabisch, Turks, Berbers en Engels. Neem bij begeleiding in andere talen contact met ons op.
  • Er wordt multidisciplinair gewerkt met o.a. een psycholoog, een ervaringsdeskundige begeleider en een sociaal pedagogisch hulpverlener met een SKJ-registratie.
  • Begeleiders hebben ervaring met het werken met mensen afkomstig uit meer dan vijftig landen.
  • Begeleiders zijn ervaringsdeskundige/hebben zelf een vluchtelingenachtergrond of hebben een niet-Westerse afkomst
  • Er is uitgebreide kennis aanwezig over de procedures en instanties waarmee vluchtelingen te maken krijgen in Nederland.

Meer over ons

Kennis en expertise

Methodieken

Werkgebied en samenwerking gemeenten

Missie en visie

Kwaliteit

Financieringsvormen

Klachten

Oprichters

Publicaties