Hulp bij

Wij zien vluchtelingen en migranten als veerkrachtige mensen die door omstandigheden tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Met een steuntje in de rug en een open blik van hun medemens kunnen ze hun leven in Nederland opbouwen.

Op onderstaande gebieden kunnen wij ondersteuning bieden. Per pagina is meer informatie te vinden.

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen en ondersteuning mantelzorgers

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding