Niet aangeboren hersenletsel

Home 5 Hulp bij 5 Niet aangeboren hersenletsel

Hulp bij niet aangeboren hersenletsel

Interculturele Hulpverlening biedt ondersteuning bij niet aangeboren hersenletsel (NAH). Wij begeleiden bijvoorbeeld mensen met oorlogsverwondingen.

Onze aanpak:

  • De cliënt houdt de regie
  • Werken naar het vergroten en/of behouden van de eigen verantwoordelijkheden
  • Uitbreiden van datgene wat goed gaat
  • Contact houden met andere instanties en informatie vertalen en uitleggen op een cultuur sensitieve manier
  • Uitleg geven aan familie over NAH op een cultuur sensitieve wijze
  • Tijdige doorverwijzing bij signalering van aanhoudende of verergerde (psychische) klachten

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding