Ambulante begeleiding ouderen

Samen eenzaamheid en overbelasting voorkomen door het bieden van passende zorg.

Interculturele Hulpverlening biedt ondersteuning aan ouderen en hun familie door een begeleider in te zetten die bekend is met de taal en cultuur van de cliënt, zodat de zorg beter aansluit.

Begeleiders zijn zich bewust van de wij-cultuur, die o.a. een hogere drempel kent voor het aanvragen van hulp buiten de familie voor zowel de cliënt, als de familie of andere betrokken mantelzorgers.

Onze begeleiding bestaat o.a. uit:

  • Ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen
  • Verminderen belasting mantelzorgers
  • Voorkomen van eenzaamheid van ouderen door o.a. het netwerk uit te breiden of passende dagbesteding te zoeken
  • Hulp bij administratie
  • Hulp bij zoeken naar passende aanvullende hulp (voor bijvoorbeeld Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL))

Onze werkwijze

Onze werkwijze is de vinger op de zere plek leggen met behulp van cultuur sensitieve begeleiding. Wij maken onderscheid tussen wat het probleem of de hulpvraag is, en wat (andere) culturele normen en waarden zijn. Wij willen cultuurverschillen niet problematiseren. Onze aanpak kenmerkt zich door een duidelijke en begrijpbare werkwijze voor zowel cliënten als instanties.

Persoonlijk begeleidingsplan

Een of meerdere keren per week komt er een persoonlijk begeleider thuis langs. Samen worden leerdoelen opgesteld in een persoonlijk begeleidingsplan waaraan gewerkt gaat worden. De cliënt krijgt zelf de regie en maakt gebruik van de eigen kracht. Het uitgangpunt is dat de cliënt uiteindelijk op eigen benen kan staan en zelfstandig kan functioneren in de Nederlandse maatschappij. Periodiek worden de leerdoelen en de begeleiding geëvalueerd en eventueel aangepast.

Lees hier meer over hoe wij methodisch werken.