Missie en visie

Home 5 Over ons 5 Missie en visie

Onze missie

{

Interculturele Hulpverlening wil een leidende rol op zich nemen en expert zijn op het gebied van cultuur sensitieve (ambulante) begeleiding van migranten in de regio. Bij de uitvoering hiervan streven we steeds naar verbetering en willen we door cliënten, externe organisaties en medewerkers als eerlijk, transparant en servicegericht worden gezien.

Onze visie

{

Interculturele Hulpverlening heeft brede kennis over het begeleiden van migranten met verschillende nationaliteiten en streeft ernaar zichzelf steeds te verbeteren in de zorgverlening. Wij willen cultuurverschillen niet problematiseren, maar bruggen slaan tussen verschillende culturen door mensen samen te brengen. Persoonlijke aandacht voor cliënt staat centraal. De regie wordt bij cliënt gelegd en er wordt uitgegaan van de eigen kracht, waarbij het doel is om te kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij.

Meer over ons

Kennis en expertise

Methodieken

Werkgebied en samenwerking gemeenten

Missie en visie

Kwaliteit

Financieringsvormen

Klachten

Oprichters

Publicaties