Begeleiden naar tweedelijnszorg

Home 5 Hulp bij 5 Begeleiden naar tweedelijnszorg

Begeleiden naar tweedelijnszorg

In de praktijk zien wij dat migranten en vluchtelingen soms moeite hebben om de stap te nemen naar tweedelijnszorg vanwege het taboe dat hierop ligt. Wij hebben ervaring in het begeleiden naar tweedelijnszorg.

Er wordt eerst de tijd genomen om de cliënt te leren kennen, een vertrouwensband op te bouwen en de onderliggende problematiek/hulpvraag duidelijker te krijgen. Samen wordt gezocht naar passende tweedelijnszorg.

Daarnaast kunnen wij ook een regisserende rol spelen bij complexe problematiek waarvoor meerdere hulpverleners ingeschakeld zijn, om zo de ontvankelijkheid voor en effectiviteit van tweedelijnszorg te vergroten.

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding