Administratie

Home 5 Hulp bij 5 Administratie

Hulp bij administratie

Wij helpen cliënten met o.a. de financiën, het maken van afspraken en het bijhouden van de post. Het doel is altijd om de cliënten te helpen hierin uiteindelijk meer zelfredzaam te worden. In stappen wordt de administratie steeds zelfstandiger uitgevoerd, waarbij rekening gehouden wordt met de capaciteiten van de cliënt.

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding