Ambulante begeleiding volwassenen

Wij willen cultuurverschillen niet problematiseren, maar bruggen slaan tussen culturen.

Interculturele Hulpverlening biedt cultuur sensitieve ambulante begeleiding aan volwassenen door een begeleider in te zetten die bekend is met de taal en cultuur van de cliënt, zodat de zorg beter aansluit.

Onze werkwijze

Onze werkwijze is de vinger op de zere plek leggen met behulp van cultuur sensitieve begeleiding. Wij maken onderscheid tussen wat het probleem of de hulpvraag is, en wat (andere) culturele normen en waarden zijn. Wij willen cultuurverschillen niet problematiseren. Onze aanpak kenmerkt zich door een duidelijke en begrijpbare werkwijze voor zowel cliënten als instanties.

Onze begeleiding

Interculturele Hulpverlening stimuleert elke cliënt om te participeren in de Nederlandse maatschappij door niet alleen contacten te hebben binnen de eigen kring/cultuur (‘bruggen slaan tussen culturen’). We gaan bijvoorbeeld samen met de cliënt naar een inloopochtend, dagbesteding, plaatselijke vereniging en ondernemers etc. Daarnaast wordt er zo veel mogelijk Nederlands gepraat en krijgt de cliënt voorlichting over Nederlandse gebruiken.
We werken volgens het principe: ‘Voordoen, samen doen en zelf doen’.

Onze begeleiding bestaat o.a. uit:

Zie voor meer informatie de pagina Hulp bij.

Persoonlijk begeleidingsplan

Een of meerdere keren per week komt er een persoonlijk begeleider thuis langs. Samen worden leerdoelen opgesteld in een persoonlijk begeleidingsplan waaraan gewerkt gaat worden.

De cliënt krijgt zelf de regie en maakt gebruik van de eigen kracht. Het uitgangpunt is dat de cliënt uiteindelijk op eigen benen kan staan en zelfstandig kan functioneren in de Nederlandse maatschappij.

Periodiek worden de leerdoelen en de begeleiding geëvalueerd en eventueel aangepast.

Lees hier meer over hoe wij methodisch werken.