Ambulante begeleiding gezinnen

Samen met jullie gezin versterken we jullie veerkracht, competenties en zelfvertrouwen.

Gezinsbegeleiding door Interculturele Hulpverlening is laagdrempelig, systeemgericht, cultuur sensitief en is gericht op empowerment van het gezin.

Onze werkwijze

Wij maken gebruik van de eigen kracht van kinderen, ouders en hun sociale netwerk. Wij willen cultuurverschillen niet problematiseren, maar bruggen slaan tussen culturen.

Bij gezinnen waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn, wordt gewerkt vanuit het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Wij kunnen als regisseur of tussenpersoon fungeren om een cultuur sensitieve vertaling te maken tussen gezinnen met meervoudige problematiek en andere zorgaanbieders. Hiermee kan de ontvankelijkheid voor zorg en daarmee de effectiviteit ervan vergoot worden.

Wij bieden gezinsbegeleiding via Wmo-indicaties.

Onze aanpak

  • Betrokkenheid van de ouders versterken
  • Opvoedvaardigheden en zelfvertrouwen van ouders versterken
  • Verbeteren van onderlinge communicatie
  • Psycho-educatie over het Nederlandse systeem en de gebruiken
  • Psycho-educatie over diagnoses
  • Cultuurverschillen niet problematiseren, maar bruggen slaan tussen culturen
  • Hoofd- en bijzaken scheiden: kijken welke hulp nu nodig is
  • Hulpvraag verduidelijken voor eventuele tweedelijnszorg en nauwe samenwerking opbouwen
  • Zoeken naar de balans tussen draagkracht en draaglast en proberen de draagkracht te versterken

Lees hier meer over hoe wij methodisch werken.