Licht verstandelijke beperking

Home 5 Hulp bij 5 Licht verstandelijke beperking

Hulp bij licht verstandelijke beperking

Onze begeleiders hebben ervaring in het ondersteunen van mensen met een licht verstandelijke beperking. Wij bieden ondersteuning bij een IQ vanaf 70.

Onze aanpak:

  • We passen onze houding, communicatie en ondersteuning aan zodat de cliënt niet overvraagd wordt
  • Ondersteuning bij het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • We zijn bekend met de mogelijk samenhangende problematiek van LVB en signaleren hierop
  • Bevorderen van de participatie en integratie om uitsluiting of eenzaamheid te voorkomen

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding