Sociale contacten

Home 5 Hulp bij 5 Sociale contacten

Hulp bij sociale contacten

Wij kunnen helpen om nieuwe contacten aan te gaan, een maatje te zoeken en contacten met familie en vrienden te verbeteren.

Bij het uitbreiden van een netwerk stimuleren wij het contact met mensen buiten de eigen cultuur, om de participatie te bevorderen. We gaan bijvoorbeeld samen met cliënt naar een inloopochtend, dagbesteding of plaatselijke (sport)vereniging.

Daarnaast wordt er zo veel mogelijk Nederlands gepraat en krijgt de cliënt voorlichting over Nederlandse gebruiken.

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding