Werk, dagbesteding en vrije tijd

Home 5 Hulp bij 5 Werk, dagbesteding en vrije tijd

Hulp bij werk, dagbesteding en vrije tijd

Wij ondersteunen cliënten bij het vinden van een zinvolle daginvulling.

Dit doen we o.a. door:

  • Plezierig werk of dagbesteding vinden
  • Leren structuur in de dagen aan te brengen
  • Leren plannen
  • Zoeken naar vrijetijdsbesteding, hobby’s, sport etc.

Voor het zoeken naar een passende hobby bieden wij de mogelijkheid om puzzels, spelletjes (uit Nederland en land van herkomst) en sportattributen te lenen van ons. Zo kan de cliënt op een laagdrempelige manier uitproberen of iets bij hem of haar past.

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding