Eenzaamheid ouderen en ondersteuning mantelzorgers

Home 5 Hulp bij 5 Eenzaamheid ouderen en ondersteuning mantelzorgers

Hulp bij eenzaamheid ouderen

Interculturele Hulpverlening biedt ondersteuning aan ouderen en hun familie door een begeleider in te zetten die bekend is met de taal en cultuur van cliënten. Begeleiders zijn zich bewust van de wij-cultuur, die een hogere drempel kent voor het aanvragen van hulp buiten de familie voor zowel de cliënt, als de familie of andere betrokken mantelzorgers.

Onze begeleiding bestaat o.a. uit:

  • Ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen
  • Verminderen belasting mantelzorgers
  • Voorkomen van eenzaamheid van ouderen door o.a. het netwerk uit te breiden of passende dagbesteding te zoeken
  • Hulp bij administratie
  • Hulp bij zoeken naar passende aanvullende hulp (voor bijvoorbeeld Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL))

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding