Opvoeding

Home 5 Hulp bij 5 Opvoeding

Hulp bij opvoeding

Ondersteuning door Interculturele Hulpverlening bij de opvoeding is laagdrempelig, systeemgericht, cultuur sensitief en is gericht op empowerment van het gezin. Wij willen cultuurverschillen niet problematiseren, maar bruggen slaan tussen culturen.

Onze begeleiders zijn bekend met het belang van familie, omgangsvormen, schaamte, eer, het opgroeien tussen twee culturen en indirecte communicatie. We werken aan het versterken van de onderlinge communicatie en kunnen psycho-educatie geven over Nederlandse gebruiken.

Lees hierover meer op de pagina van Gezinnen en de pagina van Jongvolwassenen.

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding