Regisserende rol bij complexe problematiek

Home 5 Hulp bij 5 Regisserende rol bij complexe problematiek

Regisserende rol bij complexe problematiek

Indien er complexere problematiek speelt, zijn er vaak meerdere instanties ingeschakeld. Wij zien dat dit soms overweldigend kan zijn voor vluchtelingen en migranten. Er kunnen daarnaast ook communicatieproblemen zijn vanwege taal- en cultuurverschillen.

Wij kunnen als regisseur of als tussenpersoon fungeren om een cultuur sensitieve vertaling te maken tussen deze cliënten en andere zorgaanbieders. Hiermee kan de ontvankelijkheid voor zorg en daarmee de effectiviteit ervan vergoot worden.

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding