Kwaliteit

Home 5 Over ons 5 Kwaliteit

Over onze kwaliteit

  • Wij zijn HKZ-gecertificeerd. Dit houdt in dat de organisatie de cliënt centraal stelt en voortdurend leert en werkt aan de verbetering van de zorg- en dienstverlening. Het HKZ-certificaat wordt voor drie jaar verleend. Elk jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats door middel van een externe audit. Na drie jaar wordt het certificaat – mits aan alle normen is voldaan – verlengd.
  • Wij houden ons aan de vanaf 1 januari 2022 geldende ‘Beroepscode voor professionals in sociaal werk‘.
  • Er is een SKJ-geregistreerde medewerker aanwezig voor gezinsbegeleiding.

Meer over ons

Kennis en expertise

Methodieken

Werkgebied en samenwerking gemeenten

Missie en visie

Kwaliteit

Financieringsvormen

Klachten

Oprichters

Publicaties