Zelfstandig wonen

Home 5 Hulp bij 5 Zelfstandig wonen

Hulp bij zelfstandig wonen

Interculturele Hulpverlening kan ondersteuning bieden op het gebied van zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld bij ouderen of bij jongeren die van begeleid wonen doorstromen naar een eigen woning.

Wij bieden o.a. ondersteuning bij:

Plannen van huishoudelijke taken

Samen met de begeleider kan een planning opgesteld worden om bijvoorbeeld het huis schoon te houden.

Koken en boodschappen doen

De begeleiders van Interculturele Hulpverlening zijn bekend met de cultuur en het eten uit het land van herkomst van de cliënt. Er kan ondersteuning geboden worden bij het koken en het doen van de boodschappen.

Eten dat bekend is vanuit het thuisland kan erg prettig zijn voor cliënten. Als de begeleider een stukje vanuit het thuisland ‘meeneemt’, kan dit voor meer verbinding en een gevoel van veiligheid zorgen. Dit kan weer leiden tot het makkelijker iets ondernemen wat buiten de ‘comfort zone’ valt. Meer informatie over Beschermjassen bij Methodieken.

Hulp bij

Integratie en participatie

Opvoeding

Regisserende rol bij complexe problematiek

Begeleiden naar tweedelijnszorg

Licht verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel

Eenzaamheid ouderen

Sociale contacten

Administratie

Zelfstandig wonen

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Opleiding